این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Customer Loyalty for WooCommerce

توضیحات

Use the Customer Loyalty for WooCommerce plugin to retain customers by rewarding them for their repeat purchase behavior.

Rewards Card

CLWC has a Rewards Card setting that “punches” your customers virtual Rewards Card and creates a coupon code after a specific amount of “punches” have occured.

Rewards Card Features

 • Title, Text & Image customization
 • Coupon amount
 • Coupon type (flat rate, percentage)
 • Coupon prefix

Loyalty Points

CLWC also has settings for a Loyalty Points system, giving your customers points for completing a set of predefined tasks:

Loyalty Points Features

 • Minimum points required to redeem
 • Set the coupon amount when points are redeemed
 • Set points for registration
 • Set points for order completion
 • Set points per dollar spent

Customer retention

Using a plugin like Customer Loyalty for WooCommerce increases the likelihood of repeat business, which means you make more money while making happier customers!

عکس‌های صفحه

 • CLWC admin settings – Rewards Card
 • CLWC admin settings – Loyalty Points
 • CLWC Rewards Card – customer reward notice order details
 • CLWC customer dashboard – what the customer sees when viewing the Customer Loyalty page
 • CLWC user settings – Edit a user’s rewards card and loyalty points

نصب

 1. In your dashboard, go to Plugins -> Add New
 2. Search for Customer Loyalty for WooCommerce and install this plugin
 3. Go to Settings -> Permalinks and re-save the page
 4. Pat yourself on the back for a job well done 🙂

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Customer Loyalty for WooCommerce” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Customer Loyalty for WooCommerce” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

1.3

 • Added new French translation in languages/customer-loyalty-for-woocommerce-fr_FR.po
 • Updated Italian translation in languages/customer-loyalty-for-woocommerce-it_IT.po
 • WordPress Coding Standards code updates based on Codacy report throughout multiple files in the plugin
 • General code cleanup throughout multiple files in the plugin

1.2.2

 • Added new Italian translation in languages/customer-loyalty-for-woocommerce-it_IT.po

1.2.1

 • Added clwc_redeem_points_coupon_args filter in admin/clwc-woocommerce-endpoint-shortcode.php
 • Bugfix wc_get_cart_url function for redeem points redirect url in admin/clwc-woocommerce-endpoint-shortcode.php

1.2

 • Added clwc_customer_coupons_args filter in admin/clwc-woocommerce-endpoint-shortcode.php
 • Updated cart redirect URL to use wc_get_cart_url in admin/clwc-woocommerce-endpoint-shortcode.php
 • Updated cart redirect to not use exit which was causing headers already sent messages in admin/clwc-woocommerce-endpoint-shortcode.php
 • General code cleanup throughout multiple files in the plugin

1.1

 • Added calculation type setting for loyalty points in admin/clwc-admin-settings.php
 • Added calculation type helper function in includes/clwc-helper-functions.php
 • Updated money spent calculation to include the admin calculation type setting in admin/clwc-earning-loyalty-points.php
 • Updated $woocommerce->show_messages to wc_print_notices in admin/clwc-woocommerce-endpoint-shortcode.php
 • Updated text strings for localization in languages/clwc.pot
 • General code cleanup throughout multiple files in the plugin

1.0

 • Initial release