این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

WordPress HTML

توضیحات

WordPress HTML allows you to add custom HTML to both the post/page BODY and the HEAD tags from the page editor.

When copying HTML into the WordPress editor it adds spurious tags which break various elements and corrupt the HTML. By saving the HTML in the custom fields dialogue the exact HTML will be output to your post/page.

Also if you have a single page which requires an extra javascript library or style sheet you normally have to add it through your themes php files. Updating the theme files can be a pain; we normally have to set up an exception for that individual page and load it there. As this information is not available when we are editing the actual pages in the WordPress editor it is quite obstructive.

With WordPress HTML, we can add the library or stylesheet directly to the post/page head without the need to change the theme files. And importantly, all from within the WordPress editor for that page.

Example libraries:
jQuery, ChartJS, D3js, Highcharts, Prototype

More details: WordPress HTML

Code: GitHub

عکس‌های صفحه

  • Custom fields
  • Editor window
  • Adding a custom field

نصب

Upload the plugin to your blog and activate it.

In the post/page which needs HTML add a custom field with name: “body”, paste the HTML into the value box, then insert the shortcode [body][/body] where it should appear in the page. You can insert multiple body tags with the syntax: [body id=”element1″][/body], where “element1” is the name of a custom field to insert.

To add to the HTML head tag, add a custom field with name: “head” and paste the HTML into the value box.

Adding a Custom Field:

To add a custom field, scroll down in the editor to Custom Fields. There is an option underneath the dropdown to “Enter New”. Click that, type in “head” or “body”, and then click “Add Custom Field”. This is shown in the screenshots.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“WordPress HTML” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “WordPress HTML” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

0.5

Release Date – 28th July, 2015

  • Added ability for multiple body tags in a single post/page: [body id=”element1″][/body], where “element1” is the name of a custom field to insert.

0.1

Release Date – 14th February, 2015

  • First version!