این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

BX Essentials

توضیحات

Este plugin inclui funções e classes úteis para desenvolvedores de temas e plugins WordPress.

Também hooks que estendem funcionalidades básicas do WordPress e configurações padrões para temas.

Este plugin se destina a desenvolvedores. A leitura do código é recomendada para total ciência de todas as funções e recursos presentes.

عکس‌های صفحه

 • Cria um diretório.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“BX Essentials” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

“BX Essentials” به 5 زبان ترجمه شده است. با تشکر از مترجمین برای همکاری و کمک‌هایشان.

ترجمه “BX Essentials” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

2.0.2

 • Correções

2.0.0

 • Adiciona AutoLoader de classes.
 • Adiciona render_svg().
 • Estende virtual pages com endpoint_base.
 • Altera actions do Gearbox.js
 • Altera cache do wp_remote_get de disk para transient.
 • Configurações são desativadas por padrão.
 • Remove path_to_url().

1.4.1

 • Adiciona suporte a dataset ao Gearbox.js

1.4.0

 • Adiciona localizações alternativas para templates.
 • Adiciona funções para localizações alternativas de templates.

1.3.1

 • Correções no DiskCache e Gearbox.

1.3.0

 • get_template_part agora pode chamar pastas com _index.php.
 • Correções em DiskCache, debug, make_dir.
 • Adiciona update_cache() em DiskCache.
 • Adiciona action trigger-content no Gearbox.js.
 • Adiciona página de configurações.

1.2.0

 • Adicionado actions reload, open-content e go-content no Gearbox.js

1.1.0

 • Adicionado Toast no Gearbox.js.
 • Adicionado Form Validation no Gearbox.js
 • Adicionado actions scrollTo, remove, addClass e removeClass no Gearbox.js

1.0.1

 • Adicionado Gearbox.js.
 • Adicionado opções defer e async nos scripts.
 • Adicionado virtual pages e templates.
 • Adicionado comentários nos hooks.
 • Corrigido Text Domain.
 • Adicionado $post_name no body_class().