این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Bizapp for WooCommerce

توضیحات

To synchronize your Bizapp products and send WooCommerce orders to your Bizapp account.

نصب

 1. Log in to your WordPress admin.
 2. Search plugins “Bizapp for WooCommerce” and click Install Now.
 3. Activate the plugin.
 4. Navigate to “Bizapp” in the sidebar to access the plugin settings page.
 5. Follow the instructions and update the plugin settings.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Bizapp for WooCommerce” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Bizapp for WooCommerce” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

1.2.10 – 2022-11-15

 • Fixed: Product synchronization stock status not updated

1.2.9 – 2021-07-10

 • Fixed: Bizapp product list not loaded in settings page for multisite

1.2.8 – 2021-07-03

 • Fixed: Push order error if SKU is empty on the variation

1.2.7 – 2021-05-16

 • Added: Display tracking number in order details table

1.2.6 – 2021-05-16

 • Fixed: Replace empty state and country name with its code in order details

1.2.5 – 2021-04-23

 • Fixed: Empty state name in order details
 • Modified: Postcode order in the customer’s address

1.2.3 – 2021-04-18

 • Fixed: Ignore empty product data on webhook request
 • Fixed: Allow special characters on webhook request
 • Minor code re-structuring

1.2.0 – 2021-03-28

 • Added: Sent to Bizapp column in Orders page
 • Major code re-structuring

1.1.5 – 2021-03-05

 • Fixed: Featured and gallery image missing on product sync

1.1.4 – 2021-03-02

 • Modified: Improve error handling – API request error

1.1.3 – 2021-03-02

 • Fixed: Bizapp product SKU not detected on variable product

1.1.2 – 2021-03-01

 • Fixed: Change fatal error to normal error when API request is timeout

1.1.1 – 2021-02-28

 • Modified: Request timeout to 30 seconds – default: 5 seconds

1.1.0 – 2021-02-11

 • Added: Payment method ID, shipping method title and ID parameter in WooCommerce order data submission to Bizapp
 • Added: Automatically update tracking number and change order status to completed
 • Added: Admin able to manually send the order to Bizapp, with bulk actions
 • Added: Admin able to set SKU for each variable for variable product
 • Modified: Pass state/country name instead of state/country code in WooCommerce order data submission to Bizapp
 • Code re-structuring and minor improvement

1.0.0

 • Initial release of the plugin.