این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

autoin-jp

توضیحات

In this plug-in, WordPress and autoin.jp are linked in the application.
When it starts,
<script src=”https://autoin.jp/js/autoin.js” charset=”UTF-8″></script>
and
<script src=”https://zipaddr.com/js/zipaddrx.js” charset=”UTF-8″></script>
Is called.

[important]
Any damage that occurs while using autoin-jp will be at your own risk.

In Japanese:

次のように動作します。
1.フォーム起動時に「Autoin入力」ボタンを生成する。
2.ボタンのクリックで個人情報ファイルの指示画面が出力される。
(もう一度「Autoin入力」ボタンをクリックすると指示画面が消えます)
3.ファイルを指示すると入力及びファイル情報がautoin.jp側に送られる。
4.入力欄とデータが合成されてフォーム側に返送される。
5.受信内容をフォームに描画して終了する。

In English:

It works as follows:
1.Generate “Autoin input” button when form starts.
2.Clicking the button outputs the personal information file instruction screen.
3.When a file is specified, input and file information are sent to autoin.jp.
4.The input field and data are combined and sent back to the form.
5.Draw the received content on the form and exit.

نصب

  1. Upload autoin-jp to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“autoin-jp” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

“autoin-jp” به 1 زبان ترجمه شده است. با تشکر از مترجمین برای همکاری و کمک‌هایشان.

ترجمه “autoin-jp” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

1.4

[2021/9/1]
We checked according to the version of WordPress.

1.3

[2020/1/24]
Bug fixes for welcart.

1.2

[2020/1/12]
Added the target form.
Welcart.

1.1

[2020/1/6]
Added the target form.
TrustForm,NinjaForms.

1.0

[2019/12/12]
Released as an initial version.