این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Attachment Files Importer

توضیحات

Scan your WordPress installation for all missing attachment files, download them from another WordPress installation and resize them with your defined image sizes.

Know that the plugin will not create new media on your installation database, it’ll just use the existings entries of medias in your database to retrieve the physical files on another WordPress installation.

E.g.: http://serverA.com have an entry for the mediaX in his database. The path for the physical file is supposed to be http://serverA.com/wp-content/uploads/2013/06/mediaX.jpg but it’s not here. If you know that this same media exists on http://serverB.com + the physical file, you can use this plugin on http://serverA.com, specifying http://serverB.com in the Server URL field and the plugin will search the file here: http://serverB.com/wp-content/uploads/2013/06/mediaX.jpg. If it find it, it will be downloaded here: http://serverA.com/wp-content/uploads/2013/06/mediaX.jpg.

Do you need this?

This plugin is useful if you have multiple instances of a same project installed on multiple servers.

For example, a team of developers, each of them having a copy of the “master” installation located at the production server. Periodically, the database of the “master” installation is given to the developers who update their code through a VCS (like SVN, GIT, Mercurial). There is chance that the uploads folder is not versionned, which is good, so the plugin is useful here to download the medias from the “master” installation.

How tu use it?

In the admin, go to Tools/Import and choose the Attachment files importer. From here, enter the URL of the WordPress installation that contain the physical files of medias and click Import.

Existing files will not be overriden.

Debug

The plugin is in an early stage and bugs may occurs. If you want to show a detailled report of the importation process, add this line to your wp-config.php file:

define('ATTACHMENT_FILES_IMPORT_DEBUG', true);

نصب

  1. Upload the attachment-files-importer folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to the Tools -> Import screen, click on Attachment Files

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Attachment Files Importer” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Attachment Files Importer” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.