این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Advanced Custom Fields – Taxonomy Field add-on

توضیحات

This is an add-on for the Advanced Custom Fields
WordPress plugin and will not provide any functionality to WordPress unless Advanced Custom Fields is installed
and activated.

The taxonomy field provides a select, multi-select or checkboxes of taxonomy terms (categories, tags, custom taxonomies…)
and the ability to map the selected terms to the post. The post type must support the taxonomy for the mapping to work.
The taxonomy field currently does not provide the ability to add new terms to a taxonomy. The return type of the get_value()
api can be changed in the field settings.

Source Repository on GitHub

https://github.com/GCX/acf-taxonomy-field

Bugs, Questions or Suggestions

https://github.com/GCX/acf-taxonomy-field/issues

Todo

 • Add ability to add new terms to a taxonomy
 • Add more term selection methods (checkboxes, token input).

عکس‌های صفحه

 • Taxonomy Field.
 • Select the taxonomy to show.
 • Adding a term to a page.

نصب

The Taxonomy Field plugin can be used as WordPress plugin or included in other plugins or themes.
There is no need to call the Advanced Custom Fields register_field() method for this field.

 • WordPress plugin
  1. Download the plugin and extract it to /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
 • Added to Theme or Plugin
  1. Download the plugin and extract it to your theme or plugin directory.
  2. Include the taxonomy-field.php file in you theme’s functions.php or plugin file.
   include_once( rtrim( dirname( FILE ), ‘/’ ) . ‘/acf-taxonomy-field/taxonomy-field.php’ );

سوالات متداول

I’ve activated the plugin, but nothing happens!

Make sure you have Advanced Custom Fields installed and
activated. This is not a standalone plugin for WordPress, it only adds additional functionality to Advanced Custom Fields.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Advanced Custom Fields – Taxonomy Field add-on” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Advanced Custom Fields – Taxonomy Field add-on” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

1.4

 • Added option to use the terms assigned to the post as the field value.

1.3.1

 • Fixed undefined class constant FIELD_NAME issue. Props dmeehan1968

1.3

 • Fixed issue where ACF value was incorrect when setting terms on a post. Props dmeehan1968
 • Fixed issue with repeater returning the same value for every row when Set Post Terms is enabled. Props XedinUnknown
 • Added indentation to hierarchical taxonomies in the select or multiselect. Props dmeehan1968
 • Added the ability to append or override terms on a post. Props dmeehan1968
 • Removed unused code and improved coding practices by using constants.
 • Updated localizations

1.2

 • Fixed issue Taxonomy Field not working in a Repeater Field. Props markSal
 • Fixed a bug which caused wrong options to be shown in the metabox. Props FunkyM
 • Fixed an additional issue with URL generation on Windows hosts.
 • Added hierarchical checkboxes input type similar to builting WordPress taxonomy chooser. Props FunkyM
 • Added option to choose link, object or ID as return value for field API calls. Props FunkyM
 • Updated localizations

1.1.1

 • Fixed issue with path and URI generation on Windows hosts.
 • Fixed missing and invalid argument notices for get_field() api call. Thanks Rahe for the patch.

1.1

 • Improved get_value API call. Using get_value() now returns a string of term links. Similar to WordPress get_the_term_list().
 • Fixed an issue with terms not being pre-selected when editing a post.
 • Fixed a localization variable name typo.

1.0

 • Initial Release