این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

Advanced Custom Fields – Location Field add-on

توضیحات

This is an add-on for the Advanced Custom Fields
WordPress plugin and will not provide any functionality to WordPress unless Advanced Custom Fields is installed
and activated.

The Location field provides:

 • a search field where you can type in some coordinates or an address and hit Enter.
 • a Google map which you can click at the desired location.

In both cases, Google will find the location and return the coordinates and the complete address, if you want it complete. A marker will be added at the desired location.

Source Repository on GitHub

https://github.com/julienbechade/acf-location-field

Bugs, Questions or Suggestions

https://github.com/julienbechade/acf-location-field/issues

Usage

Make sure you read the Advanced Custom Fields‘s documentation first.

Back-end

The Location field comes with 3 options:

 1. The map address let you choose the value(s) to return on the front-end:
  • Coordinates & address
  • Coordinates
 2. The map center let you set the coordinates used to center the initial blank map.
 3. The map zoom.

Front-end

Retrieving the value(s) on the front-end differs according to the Map address options.

 • Coordinates & address
  $location = get_field(‘location’); echo $location[‘address’]; echo $location[‘coordinates’];
 • Coordinates
  the_field(‘location’);

عکس‌های صفحه

 • Location field and its options
 • Location field on an edit-post page
 • Type in a partial address or some coordinates
 • Choose to get the complete address

نصب

The Location Field plugin can be used as a WordPress plugin or included in other plugins or themes.
There is no need to call the Advanced Custom Fields register_field() method for this field.

 • WordPress plugin
  1. Download the plugin and extract it to /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
 • Added to Theme or Plugin
  1. Download the plugin and extract it to your theme or plugin directory.
  2. Include the location-field.php file in you theme’s functions.php or plugin file.
   include_once( rtrim( dirname( FILE ), ‘/’ ) . ‘/acf-location-field/location-field.php’ );

سوالات متداول

Installation Instructions

The Location Field plugin can be used as a WordPress plugin or included in other plugins or themes.
There is no need to call the Advanced Custom Fields register_field() method for this field.

 • WordPress plugin
  1. Download the plugin and extract it to /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
 • Added to Theme or Plugin
  1. Download the plugin and extract it to your theme or plugin directory.
  2. Include the location-field.php file in you theme’s functions.php or plugin file.
   include_once( rtrim( dirname( FILE ), ‘/’ ) . ‘/acf-location-field/location-field.php’ );
I’ve activated the plugin, but nothing happens!

Make sure you have Advanced Custom Fields installed and
activated. This is not a standalone plugin for WordPress, it only adds additional functionality to Advanced Custom Fields.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“Advanced Custom Fields – Location Field add-on” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “Advanced Custom Fields – Location Field add-on” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

1.0

 • Initial release