این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

ACF Permalinks

توضیحات

Plugin allows to use post’s ACF values in permalink structure by adding %field_fieldname% rewrite tag.

Examples:

 • http://example.com/%field_event_date_from%/%postname%/
 • http://example.com/post-type/%field_event_date_from%/%postname%/ (with Custom Post Type Permalinks plugin)

You can also set different permalink structure depending on custom post type using Custom Post Type Permalinks plugin. You can create own post types by using Custom Post Type UI plugin.

The plugin works for:

 • posts
 • pages
 • custom post types

Supported ACF Fields

Plugin supoorts many fields:

 • Text fields
 • Checkbox
 • Radio
 • Date Picker
 • Post Object, Page Link
 • User

Full usage samples are included in Supported ACF Fields wiki page.

Plugin is also available on GitHub:
https://github.com/athlan/acf-permalink

عکس‌های صفحه

 • Pemralink settings
 • Custom post types Pemralink settings

نصب

 1. Install plugin in WordPress system in Plugins section. You can search for “ACF Permalinks”.

 2. Install “Custom Fields Permalink 2” plugin.
  https://wordpress.org/plugins/custom-fields-permalink-redux/

Of course you need to have Advanced Custom Fields plugin installed.
https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/

سوالات متداول

Which of ACF Field Types are supported?

Plugin supoorts many fields:

 • Text fields
 • Checkbox
 • Radio
 • Date Picker
 • Post Object, Page Link
 • User

Full usage samples are included in Supported ACF Fields wiki page.

Found the bug. How to raise a ticket?

The best way is to raise the ticket under the GitHub repository:
https://github.com/athlan/acf-permalink/issues/new

I want to make a contribution

We would be very grateful in any contribution. If you have a idea for the feature, please discuss it first by
raising the ticket.
When the assumptions are ready, please
make a pull request at GitHub.

How to generate missing custom post meta keys and values

In case of missing custom post field values you can generate them on-the-fly using generate_dynamic_metadata filter.

Read the example.

How to generate calculated dynamic custom post meta keys and values

You can generate custom post fields dynamically coding some logic using generate_dynamic_metadata filter.

Read the example.

نقد و بررسی‌ها

خواندن تمامی 1 نقد و بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“ACF Permalinks” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “ACF Permalinks” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

Release notes: https://github.com/athlan/acf-permalink/releases