License

مجوزی که تحت آن نرم‌افزار وردپرس منتشر می‌شود، GPLv2 (یا جدیدتر) از آن است ؤ. یک کپی از مجوز با هر کپی از وردپرس همراه است، اما شما همچنین می توانید متن مجوز را اینجا بخوانید.

بخشی از این مجوز الزامات مربوط به آثار مشتق شده، مانند افزونه ها یا قالب ها را مشخص می کند. مشتقات کد وردپرس مجوز GPL را به ارث می برند. Drupal, که دارای مجوز GPL مشابه وردپرس است، صفحه بسیار خوبی دارد صدور مجوز همانطور که برای قالب ها و ماژول ها اعمال می شود (کلمه آنها برای افزونه ها).

در مورد آنچه که یک اثر مشتق شده در نظر گرفته می شود، منطقه خاکستری قانونی وجود دارد، اما ما به شدت احساس می کنیم که افزونه ها و تم ها کار مشتق شده هستند و بنابراین مجوز GPL را به ارث می برند. اگر موافق نیستید، ممکن است بخواهید به جای آن یک پلتفرم غیر GPL مانند Serendipity (مجوز BSD) را در نظر بگیرید.