خوش آمدید

السلام علیکم
به صفحه وردپرس فارسی افغانستان خوش آمدید. در نظر داریم که بخاطر ارائه بهتر اطلاعات کمپیوتری به زبان فارسی و نظم بخشیدن به استفاده از کلمات جدید در زبان فارسی با در نظرداشت ضروریات واقتضای زمان گامی در این زمینه برداریم.

منتظر اطلاعت تازه باشید.
خواهشتمندیم نظر و پیشنهادات خویش را بفرستید تا باهم یکجا مصدر خدمت به همگان شویم.

1 دیدگاه در “خوش آمدید

  1. This is an example of a WordPress comment, you could edit this to put information about yourself or your site so readers know where you are coming from. You can create as many comments like this one or sub-comments as you like and manage all of your content inside of WordPress.

جواب دهید